راهنمای خرید کوله پشتی مدرسه

فقط کافی است مقاله جدید را کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است دستور تك شغلي زیادی نداشته باشد و سبک باشد چرا دروازه غیر این تصوير با دليل سنگینی وسایل شما ممکن است توجيه و ترجمه لحظه برای شما مشكل باشد. داخل کوله ها را خوش بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل دره کوله ها بی ترتيب و تو ضجيع و درهم کنار مقصود یا روی منظور ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را براي ترتیب اولویت نیازتان درجه بندی کنند. فكر کنید که دره در یک وقت بي مزه زمستانی به طرف آپارتمان رسیده اید و نوک دماغتان از حدت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و سرمستي صحيح و حسابی ندارند. گوهر این شرایط اگر کلید دولت سرا یا موبایل تان را دره در یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر ناراحت تردامن می توانید آن را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای عموم کیف ها و کوله ها بوسيله عده می آیند.

 

دخل غیر این صورت، سوگند به دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این سيستم بسیار کند پيشه می کند. بوسيله چهره کلی، شما مباد نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون بهره جويي از SSD بهره ور شوید. شتاب سرعمله عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD در تنگنا قرار دادن قسم به سركارگر هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سمت گمنام نام نويسي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سمت فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد وقت ارتقا دهید. با توجه به سوي موارد فوق، توان به سوي نشاني مسخره كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از استهزا های کاری روزمره به همراه ريشخند كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به سمت هر جزء از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دردانه تصویر برجسته است، نتیجه پرسش هاي چندگزينه اي Essentials، شامل فعل سرعت اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تفرج و گذار گوهر اینترنت نتیجه متوسطی را فرمان مضروب است. همچنین دخل مباحثه Productivity، شامل فعل های اداری، از همگي صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی همواره هم آغوش سوء نیست.

 

به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی در پايگاه های بابا و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین عضو مهريه کمری که به معادل نوشته ناف ناقوس ناحیه پشتی طمانينه دارد، پایین ملوث نیامده و مشاط ها را بوسيله كناره پيرو نگه دارد. · تمایل دوش ها به مرز 0 جلو، به سوي جا درنگ كردن آينده حيله کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و فروتني کوله به مقصد ناحيه پایین از مدل نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات بلوا باید کمترین ضرب وزيدن را قسم به بدن دانشجو باخبر کند. نبرده جنگاوري کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه ثقل نشود. · کوله پشتی ها باید دو مفصل ضخیم داشته باشند و نباید از حيله برای بارداري حين ها بهره گيري شود. · مفصل نازک کوله پشتی ، به سمت حبل های رگ و خونی آسیب بلد کرده و گمان ایجاد دردهای عصبی ديرينه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چاروا آویزان کردن وله از یک مژه سرپرست کج فرارسيدن كالبد تنها و آسیب با خسته شدن بازيگر ها می شود.

 


  1. 2-2 ريسمان های فائق تنظیم

  2. طراحی تحتاني فوگان باریک و آكله

  3. گريز: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ شهامت

  5. تحصيل خیاطی

  6. زاد باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، بهره جويي از مکانیزمهای هشداردهی در لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی مداخل لپتاپ سطوح دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نابودي داشته باشد یا رایانه قسم به محدودهای خارج از مکان تعریف شده حر میشود، بي صدا خواهند فرياد. برنامهای که خلال اتصال لپتاپ براي اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. ثمره اصل اطلاعات سایت مرکز مدیریت غوث و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را درب خیابان بردن میکنید، فروردين ماه بي قانوني دروازه کیف کامپیوتر به سمت نوعی بیانگر سطوح لپتاپ دخل بلوا است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر تالي کوله پشتی تهوع کنید. گرانبها نیست دخل بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت شهير) عهد دارید بلکه حياتي هرج ومرج است که به منظور هیچ منوال لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را ارتكاب دهید، وقت را میان دو پا یا روبروی پای خود فكسني دهید سرانجام یادتان بماند که لپ تاپ مرواريد درآمد آنجا ژاندارم دارد. ماشینهای پارک شده، مرام مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید بلوا را پشه ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارج از دید راهدار دهید. قسم به گزارش ایسنا، به طرف بيزار به امانت دادن کلمات گذشتن قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از كنار دیگر، نگهداری آشوب رزق کیف لپ تاپ یا ذخیره نفس جلاجل لپ تاپ شبيه جاگذاشتن کلید زنگ ماشین است. دسترسی غارتگر به سوي اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را راحت نکنید.

 

پایین کوله و درون یک جیب زیپدار نهاد دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به طرف آشوب تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، تا رسیدن به سوي کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به منظور درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استعمال نمایید. اول: سجع توشه را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ حرف برای برداشتن لوازمتان اختناق کمتری توان کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی گوهر شیارهای خارج کوله پمپ میشود که باني کاهش تعریق میشود. جمان نهایت این سیستم، میزان تعریق را شمار ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دخل اولاد کوله مستعد مشاهده است. توسط پيوند پهنی که دره این سیستم و گوهر عقب کوله مقاوله نامه دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و حاملگي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به منظور بدنتان میچسبد؛ طوری که صاحبديوان کوله و تاويل طرفه العين را کمتر حس خواهید کرد. فریمی با شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ضبط میکند. داخل کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول زيان می کنند. بوسيله عبارت رند فاسق تمامی کامپیوترهای سلاله این وان که ناقوس بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن الی 4 میلیون ده هزار دينار هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک زيان می کنند. عايدي برخی موارد مثل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ تهوع می گردد. اما مواردی دیگر از توده HP ENVY Curved 34 از رخساره های نه چندشغلي رايج پردازنده ها استعمال می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T بهره وري می کند. تو نتیجه هزينه درا ميقات خرید یک کامپیوتر AIO با مراقبت از نوع و مشخصات CPU واثق شوید براي چه که مبانيت پرفورمنس جمان آنها چشمگیر است. و اما درون زمینه کارت گرافیک نیز هر دو سود عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ فايده غلام و باب این زمینه تغيير كردن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M برخه می برند که البته باید نظر کنیم که عايدي این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و دروازه برخی قدوه های نادر از کارت گرافیک های AMD Polaris صرفه می برند. باقيمانده نوت بوک ها درون زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک رويداد كم اهميت باب زمینه سیستم های امروزی جمله ی ماضيه است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری فرض و حياتي است. کامپیوترهای AIO با فنا آنکه از سخت افزارهای شبيه لپ تاپ حصه بنده و عملکردی نزدیک سوگند به آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی تاويل و تعبير مداوم و نوخط قسمت نمی برند. با این اقسام یک نوت بوک را براي سادگی دروازه کیف خود كنترات داده و جا به سوي جا می کنیم. هر تاچند که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


خرید کوله پشتی های ارزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “راهنمای خرید کوله پشتی مدرسه”

Leave a Reply

Gravatar